Sakule u starim kartama

1.Arheološki lokalitet ,,Staro selo,,

2.Sakule i Truntalj na karti Pančevačkog distrikta iz 1722.g.

3.Objekat oko (h)umke, kapute i splav na Tamišu

4.(H)umka i objekat oko nje

5.Granice Pančevačkog distrikta iz 1722.g.

6.Zaboravljeno Sakule na karti Banata iz 1740.g.

7.Sakule u granicama Vojne granice nakon 1776.g.

8.Karta Habsburške monarhije (1763-1787)

9.Karta Austrijske carevine (1806-1869)

10.Karta Austrougarske monarhije (1869-1887)